Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Wdrożenie sieci bezprzewodowej Meru Networks w szkole podstawowej i gimnazjum

Klient: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum


Potrzeba

Szkoła posiadała sieć bezprzewodową, która była już przestarzała, nie spełniała wymagań i nie obejmowała swoim zasięgiem całego budynku. Dotychczasowa sieć nie posiadała też możliwości zabezpieczenia przeglądanych przez uczniów treści www.


Pojawiła się potrzeba objęcia siecią całego budynku. Uczniowie mieli mieć możliwość przeglądania tylko dozwolonych witryn internetowych. Należało zablokować treści pornograficzne oraz uniemożliwić ściąganie plików związanych z torrentami. Potrzebne było także wydzielenie sieci uczniowskiej i nauczycielskiej, dla których istniałyby odrębne hasła dostępu.

Czytaj więcej: Wdrożenie sieci bezprzewodowej Meru Networks w szkole podstawowej i gimnazjum

Wdrożenie terminali komputerowych NComputing i oprogramowania NetSupport School w szkolnej pracowni informatycznej

Klient: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum


Potrzeba

Szkoła w ramach programu nauczania prowadzi zajęcia informatyczne dla uczniów klas podstawowych i gimnazjum. Wykorzystywane były do tego komputery stacjonarne (kilkanaście sztuk) o dość przestarzałych już parametrach. Komputery połączone były w sieci lokalnej, jednak bez możliwości centralnego zarządzania. Użytkownicy mieli dostęp do Internetu, ale sieć została wyposażona w mało wydajne switche. Uzupełnieniem wyposażenia sali informatycznej była drukarka, działająca jako urządzenie lokalne, nie włączone do sieci. Szkoła posiadała używany serwer, który po modernizacji można było przeznaczyć na potrzeby generowania kopii zapasowych.

Konieczne okazało się zwiększenie ilości stanowisk komputerowych zdolnych obsługiwać nowoczesne programy, wyposażonych w szybkie łącze internetowe. Potrzebne były stanowiska wydajne, łatwe w zarządzaniu przez nauczyciela, z możliwością udostępniania danych z katalogów poszczególnych uczniów i nauczyciela.

Szkoła posiadała ograniczony budżet na inwestycję.

Czytaj więcej: Wdrożenie terminali komputerowych NComputing i oprogramowania NetSupport School w szkolnej...

48 rdzeniowy serwer ProData do obliczeń numerycznych

Klient: Firma z branży architektonicznej

Potrzeba - przykład wdrożenia serwerowni w firmie architektownicznej - ProData Poznań
Klient w ramach przygotowywanych projektów musi symulować  komputerowo sytuacje awaryjne w wypadku wystąpienia pożaru w projektowanych przez niego budynkach. Służy do tego oprogramowanie do modelowania numerycznego, które jest bardzo wymagające jeśli chodzi o moc obliczeniową. Oprogramowanie to w celu szybszego osiągnięcia wyniku potrafi rozpraszać obliczenia między wiele procesorów a nawet wiele komputerów połączonych siecią lokalną.

Klient do tej pory wykonywał symulacje wykorzystując do tego 20 komputerów z procesorami 4-ro rdzeniowymi pracujących w sieci lokalnej.  Realizacja przeciętnego zadania potrafiła trwać nawet kilka dni, wyłączając komputery firmowe z normalnej pracy. Potrzebne było znalezienie rozsądnego cenowo rozwiązania, które pozwoliło by na przyspieszenie obliczeń i odciążenie sprzętu firmowego.

Czytaj więcej: 48 rdzeniowy serwer ProData do obliczeń numerycznych

Projekt, dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowni

Projekt, dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowni

Klient: Firma produkcyjna z branży elektronicznej

Potrzeba

W związku ze zmianą siedziby klient stanął przed koniecznością urządzenia nowego centrum danych. Obiekt miał zapewniać wysoką bezawaryjność pracy urządzeń IT i miał spełniać następujące warunki:

 • Możliwość ustawienia do 12tu szaf serwerowych
 • Docelowy możliwy odbiór mocy dla urządzeń IT w serwerowni: 80kVA, przy początkowym na poziomie 30kVA
 • Zapewnienie redundantnego zasilania gwarantowanego o mocy do 80kVA
 • Redundantny i efektywny energetycznie system klimatyzacji
 • Scentralizowany monitoring parametrów środowiskowych oraz elektrycznych
 • Możliwość pomiaru poboru energii dla wydzielonych grup urządzeń
 • Zdalne powiadamianie o sytuacjach awaryjnych oraz przekroczeniu zadanych parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność, zalanie, napięcia) za pomocą email oraz SMS.
 • Łatwa możliwość rozbudowy od pierwotnego zapotrzebowania 30kVA i 6 szaf do wielkości maksymalnej bez konieczności wymiany urządzeń

Czytaj więcej: Projekt, dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowni

Obsługa międzynarodowej konferencji klimatycznej COP XIV

Klient: Międzynarodowe Targi Poznańskie
    

Potrzeba - ProData Poznań dostarcza komputery dla MTP - Konferencja Klimatyczna 2008
W trakcie odbywającej się w Poznaniu w grudniu 2008 roku Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej potrzebne było wyposażenie sal konferencyjnych oraz tzw."internetowych" w 450 komputerów stacjonarnych.

Należało zapewnić:

 • wynajęcie 450 komputerów wraz z monitorami na czas trwania konferencji
 • instalację i demontaż komputerów w ściśle określonych terminach czasowych przed i po konferencji
 • serwis 24-ro godzinny przez cały okres trwania konferencji (12 dni) z natychmiastową reakcją i naprawą uszkodzonego sprzętu
 • legalność oprogramowania MS Windows oraz MS Office

Czytaj więcej: Obsługa międzynarodowej konferencji klimatycznej COP XIV

 

 

 
https://www.prodata.pl