Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Obsługa międzynarodowej konferencji klimatycznej COP XIV

Klient: Międzynarodowe Targi Poznańskie
    

Potrzeba - ProData Poznań dostarcza komputery dla MTP - Konferencja Klimatyczna 2008
W trakcie odbywającej się w Poznaniu w grudniu 2008 roku Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej potrzebne było wyposażenie sal konferencyjnych oraz tzw."internetowych" w 450 komputerów stacjonarnych.

Należało zapewnić:

  • wynajęcie 450 komputerów wraz z monitorami na czas trwania konferencji
  • instalację i demontaż komputerów w ściśle określonych terminach czasowych przed i po konferencji
  • serwis 24-ro godzinny przez cały okres trwania konferencji (12 dni) z natychmiastową reakcją i naprawą uszkodzonego sprzętu
  • legalność oprogramowania MS Windows oraz MS Office

 

Rozwiązanie - ProData Poznań - komputery na konferencję klimatyczną COP 2008 MTP

Dostarczyliśmy klientowi wymagane 450 komputerów typu desktop wraz z monitorami LCD. Komputery zostały zainstalowane we wskazanych lokalizacjach.

Dzięki posiadanej przez nas umowie z firmą Microsoft upoważniającej do wynajmu oprogramowania mogliśmy wyposażyć komputery w oprogramowanie MS Office.

We współpracy z działem informatyki klienta przygotowaliśmy uniwersalny obraz dysku stacji roboczej, dzięki czemu w wypadku awarii mogliśmy błyskawicznie dokonać naprawy bądź wymiany uszkodzonego komputera.   Serwis naszej firmy pełnił na terenie konferencji dyżur 24h/dobę. Wdrożyliśmy skuteczne procedury współpracy z informatykami klienta, powiadamiania o awariach oraz ich usuwania.
    

Rezultaty - ProData Poznań - komputery dla MTP na konferencji klimatycznej 2008

  • Dostawy i instalacje sprzętu odbyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Średni czas usunięcia awarii wyniósł poniżej jednej godziny.
  • Zlecone nam zadanie było sporym przedsięwzięciem logistycznym, organizacyjnym i handlowym.
  • Wywiązaliśmy się z niego w 100 procentach, czego potwierdzeniem jest list referencyjny wystosowany do nas przez Dyrekcję Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Skontaktuj sie z ProData

 

 

 
https://www.prodata.pl