Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Szkolna pracownia komputerowa - wdrożenie terminali vCloudPoint z oprogramowaniem NetSupport School

Klient: Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzychodzie (w skład którego wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące dla dorosłych i szkoła policealna) stanęła przed koniecznością zmodernizowania infrastruktury informatycznej w placówce. W szczególności wymiany sprzętu wymagała pracownia komputerowa, która służyła uczniom między innymi do nauki informatyki. Stare komputery PC nie zapewniały już komfortowej pracy, pracowały głośno, wolno i nie pozwalały na korzystanie z najnowszych wersji programów. Postanowiono wymienić niezbędne elementy infrastruktury i w ramach optymalnego wykorzystania budżetu zostawić te sprzęty, które mogły nadal działać w pracowni komputerowej. W trakcie rozmów okazało się, że szkoła potrzebuje również nowej tablicy interaktywnej oraz projektora do sali komputerowej, a także dodatkowych 4 szt. projektorów z uchwytami montażowymi do sal lekcyjnych.  Ograniczeniem był budżet, jaki szkoła mogła przeznaczyć na inwestycję. 

szkolna pracownia komputerowa - terminale vcloudpoint

 

Na podstawie analizy potrzeb przygotowany został kosztorys nowej pracowni komputerowej. Zapadła decyzja o wykorzystaniu technologii terminalowej – wirtualizacja pulpitów umożliwiła wyodrębnienie prywatnej przestrzeni dyskowej dla uczniów i nauczycieli, bezpieczne logowaniem do kont uczniowskich. Wycena pracowni terminalowej uwzględniła wykorzystanie niektórych peryferiów dotychczas wykorzystywanych w szkole. Zdecydowano się pozostawić monitory komputerowe LCD, które były dotychczas wykorzystywane w sali komputerowej. Pozwoliło to ograniczyć wydatki, a jednocześnie nie wpłynęło na obniżenie jakości pracy w nowej pracowni terminalowej. Pozostawała kwestia tablicy – zapadła decyzja o montażu tablicy interaktywnej My Board 78”, która została wyposażona w projektor krótkoogniskowy oraz głośniki. W pracowni pojawiło się 16 nowych stanowisk terminalowych dla uczniów (terminal vCloudPoint S100, monitor, klawiatura, mysz) i jedno nowe stanowisko dla nauczyciela – komputer AIO Lenovo 23” z procesorem Intel core i3, 4GB RAM, dyskiem 1TB i systemem operacyjnym Windows 10 Pro. Stanowisko nauczycielskie zostało wyposażone w oprogramowanie do zarządzania klasą – NetSupport School oraz pakiet Open Office. Serwer terminalowy ProData Onyx w konfiguracji E3-1220, 32GB RAM, 2x dysk SSD 128GB, 2x dysk 1TB, DVD został zaopatrzony w zasilacz awaryjny UPS (co gwarantuje bezpieczne zapisanie danych nawet w przypadku nieoczekiwanej utraty zasilania) oraz program antywirusowy Kaspersky. Niezbędny okazał się switch 24 portowy 10/100/1000 – wybrano model marki Linksys. Do pozostałych 4 sal lekcyjnych dostarczono komplety projektorów wraz z zestawem montażowym.

szkolna pracownia komputerowa - terminale vCloudPoint

Komputery dla szkoły - pracownia terminalowa vCloudPoint

szkolna pracownia komputerowa - tablica interaktywna

 

Szkoła zyskała nowoczesną pracownię komputerową z wydajnymi stanowiskami pracy wyposażonymi w najnowsze oprogramowanie  Windows 10.

Pozytywny efekt modernizacji potwierdza Pani Elżbieta Pluskota - opiekunka pracowni komputerowej w Zespole Szkół DWÓJKA w Międzychodzie"Przez kilka lat pracowałam w pracowni komputerowej, w której były stanowiska komputerowe z jednostkami centralnymi. Od kilku miesięcy ja i uczniowie pracujemy w sali komputerowej wyposażonej w terminale. Z mojego doświadczenia wynika, że praca w pracowni z terminalami ma szereg zalet." Opiekunka pracowni komputerowej zauważa również, że w codziennej pracy przydałby się napęd DVD dla każdego ucznia (to zmiana w stosunku do poprzedniej pracowni opartej na komputerach PC). Pozytywne spostrzeżenia to między innymi komfort pracy, uproszczenie procedur administracyjnych, możliwość atrakcyjnego przekazania wiedzy uczniom. 

Uczniowie logując się do stanowisk uzyskują dostęp do własnych, prywatnych zasobów (znajdujących się na serwerze terminalowym). Część danych jest umieszczona na przestrzeni dyskowej udostępnionej publicznie, co pozwala w łatwy sposób przekazywać uczniom zadania i usprawnia przekazywanie materiałów dydaktycznych. Nauczyciel ze swego stanowiska zarządza pracą klasy, korzystając z rozmaitych funkcji oprogramowania NetSupport School, co powoduje, że lekcje są ciekawe, a materiał lepiej przyswajany przez uczniów. NetSupport School pozwala nauczycielowi w pełni kontrolować działania ucznia w czasie lekcji, a w razie konieczności blokować dostęp do niepożądanych stron internetowych (o ile pojawi się taka konieczność). W estetycznej sali panuje przyjemna cisza, terminale działają bezgłośnie, na biurkach jest więcej miejsca (niewielkie terminale są przymocowane z tyłu monitorów).

 

 

 

 

 

 

 
https://www.prodata.pl