Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Dostawa i odbiór towaru

Zakupiony u nas towar można odebrać osobiście w siedzibie naszej firmy bądź zamówić wysyłkę kurierem. Warunki dostawy towaru ustalane są indywidualnie. Wysyłany towar jest przez nas starannie pakowany i zabezpieczany na czas transportu. Korzystamy z usług sprawdzonych spedytorów, niemniej nie możemy zagwarantować Państwu dostawy przesyłki do odbiorcy w nienaruszonym stanie, ze względu na niezależne od nas sytuacje, które mogą mieć miejsce w transporcie. Dlatego informujemy, że do obowiązków zamawiającego towar wraz z transportem za pośrednictwem firmy PRODATA sp. z o.o. (zgodnie z przepisami prawa przewozowego) należy:

1. Wyznaczenie osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, która z kolei jest zobowiązana do:
1.1. Dokonanie dokładnych oględzin przesyłki w momencie jej odbioru i w obecności kuriera dostarczającego towar do odbiorcy.
1.2. Podpisania odbioru towaru „bez zastrzeżeń” na liście przewozowym dopiero po stwierdzeniu braku uwag co do stanu dostarczanej przesyłki.
1.3. Spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz zrobienia dokumentacji fotograficznej w przypadku stwierdzenia: uszkodzeń opakowania, folii zabezpieczających, firmowych taśm pakowych, braków ilościowych towaru lub jakichkolwiek śladów ingerencji w oryginalne opakowanie. W protokole należy możliwie szczegółowo opisać stwierdzone uszkodzenia i/lub nieprawidłowości. Protokół szkody musi być podpisany czytelnie przez osobę upoważnioną do odbioru przesyłki oraz kuriera dostarczającego towar do odbiorcy.
2. Protokoły szkody spisane po podpisaniu protokołu odbioru lub bez obecności kuriera skutkują pozostawieniem reklamacji bez rozpatrzenia.
3. Zasady obowiązują również, jeżeli wysyłka na zlecenie partnera realizowana jest na adres innego odbiorcy.

 

 

 
https://www.prodata.pl