Leasing dla firm

Leasing jest formą finansowania zewnętrznego dość często stosowaną przez firmy. Umożliwia ona użytkowanie  sprzętu komputerowego przy niewielkich nakładach finansowych.

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Firma ProData umożliwia swoim klientom zakup sprzętu komputerowego w formie leasingu. Jeśli jesteś zainteresowany taką formą finansowania swoich inwestycji, skontaktuj się z nami!