Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Płatności

Wszelkie płatności należy dokonywać na konto ProData w terminach nieprzekraczalnych, podanych na fakturze lub bezpośrednio w kasie.

Aktualne numery kont są umieszczone na fakturze zakupu

Alior Bank: 62 2490 0005 0000 4530 4229 0384

Bank Zachodni WBK: 84 1090 1362 0000 0001 0173 8478

 

 

 

 

 
https://www.prodata.pl