Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Serwis zewnętrzny - gwarancja producenta

TOWAR PODLEGA GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ ZEWNĘTRZNY PODMIOT – PRODUCENTA SPRZEDANEGO TOWARU

Gwarancji na Twój towar udziela jego producent. Sprawdź na karcie gwarancyjnej, którą otrzymałeś w momencie odbioru towaru, w jaki sposób dokonać zgłoszenia reklamacyjnego. Informacje na temat postępowania reklamacyjnego zwykle są również dostępne na stronach internetowych poszczególnych producentów.

Roszczenia z tytułu gwarancji zgłoszone bezpośrednio do producenta bądź poleconego przez niego autoryzowanego serwisu najczęściej rozpatrywane są w sposób szybszy i mniej uciążliwy niż reklamacje składane u sprzedawcy towaru.

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.prodata.pl