Reklamacja towaru

Sprawdź w kolumnie „OBSŁUGA REKLAMACJI” na dokumencie WZ, który otrzymałaś/ otrzymałeś razem z dowodem zakupu, jakiej ochronie podlega Twój towar. Użyte opisy oznaczają:

 

  • „Gwarancja” - obsługę reklamacji prowadzi firma ProData, jako producent, zgodnie z opisem w odrębnej karcie gwarancyjnej towaru, która, w wypadku reklamacji, powinna zostać dostarczona wraz z towarem do serwisu ProData
  • „Rękojmia” - obsługę reklamacji prowadzi firma Prodata, jako sprzedawca towaru na podstawie okazania dokumentu zakupu.
  • „Zewnętrzny” – obsług reklamacji prowadzi autoryzowany serwis producenta towaru na podstawie odrębnej karty gwarancyjnej towaru, wydanej razem z towarem.
  • „Nie dotyczy” - nie podlega obsłudze serwisowej w ramach reklamacji

 

W kolumnie "OKRES" podany jest czas obowiązywania ochrony w miesiącach, liczony od daty zakupu. Opis „wieczysty” oznacza, że ochrona kończy się (wygasa) w terminie 1 roku od dnia zaprzestania produkcji danego towaru.

Przed złożeniem reklamacji skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy lub pisząc e-mail na adres reklamacje@prodata.pl, bądź telefonicznie pod nr: 61 841-74-45.