Reklamacja towaru

Sprawdź w kolumnie „OBSŁUGA REKLAMACJI” na dokumencie WZ, który otrzymałaś/ otrzymałeś razem z dowodem zakupu, jakiej ochronie podlega Twój towar. Użyte opisy oznaczają:

 

 

W kolumnie "OKRES" podany jest czas obowiązywania ochrony w miesiącach, liczony od daty zakupu. Opis „wieczysty” oznacza, że ochrona kończy się (wygasa) w terminie 1 roku od dnia zaprzestania produkcji danego towaru.

 

Reklamację należy zgłosić poprzez formularz : https://www.prodata.pl/FAQ/wsparcie.html  Nasz serwis skontaktuje się z Tobą niezwłocznie.