Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Stawka 0% VAT dla szkół - sprzęt komputerowy

zero % vat na komputery dla szkół w PRODATA

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi szkoły oraz inne placówki maja prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0%. W praktyce placówka płaci za zakupiony towar jedynie kwotę netto.

0% vat na komputery dla szkół w PRODATA

 

Zgodnie z definicją podaną w Ustawie zerowa stawka VAT obowiązuje:

 • szkoły i przedszkola publiczne
 • szkoły i przedszkola niepubliczne
 • szkoły wyższe
 • organizacje charytatywne edukacyjne lub humanitarne w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykaz sprzętu objętego 0% VAT:
 • jednostki centralne komputerów
 • serwery
 • monitory
 • zestawy komputerów stacjonarnych
 • drukarki
 • skanery
 • urządzenia komputerowe dla osób niewidomych (do pism Braille`a)
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych - koncentratory, switche seciowe, routery, modemy

Jak zakupić sprzęt komputerowy z zerową stawką VAT:

Zgodnie z Ustawą dostawca sprzętu komputerowego może zrealizować sprzedaż na podstawie dokumentacji otrzymanej od placówki oświatowej dokonującej zakupu (zamówienie dla placówki oświatowej). W zamówieniu tym organ nadzorujący zakup sprzętu zaświadcza, że zamówienie sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez daną placówkę działalnością dydaktyczną.

Czyli dwa kroki:


Zapraszamy do zakupu sprzętu komputerowego dla szkół z zerową stawką VAT!

 

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późn. zm., Dz. U. Nr 90 z 2005 r. poz. 756) art. 83 ust. 1 pkt. 26 w sprawie wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania.

 

https://www.prodata.pl