Stawka 0% VAT dla szkół - sprzęt komputerowy

zero % vat na komputery dla szkół w PRODATA

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi szkoły oraz inne placówki maja prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0%. W praktyce placówka płaci za zakupiony towar jedynie kwotę netto.

0% vat na komputery dla szkół w PRODATA

 

Zgodnie z definicją podaną w Ustawie zerowa stawka VAT obowiązuje:


Wykaz sprzętu objętego 0% VAT:

Jak zakupić sprzęt komputerowy z zerową stawką VAT:

Zgodnie z Ustawą dostawca sprzętu komputerowego może zrealizować sprzedaż na podstawie dokumentacji otrzymanej od placówki oświatowej dokonującej zakupu (zamówienie dla placówki oświatowej). W zamówieniu tym organ nadzorujący zakup sprzętu zaświadcza, że zamówienie sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez daną placówkę działalnością dydaktyczną.

Czyli dwa kroki:


Zapraszamy do zakupu sprzętu komputerowego dla szkół z zerową stawką VAT!

 

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późn. zm., Dz. U. Nr 90 z 2005 r. poz. 756) art. 83 ust. 1 pkt. 26 w sprawie wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania.