Wsparcie techniczne / Reklamacja

Jeśli chcesz złożyć reklamację lub potrzebujesz wsparcia technicznego zgłoś swoją sprawę  wypełniając poniższy formularz.

Imię i nazwisko*
Telefon*
E-mail (sprawdź, czy jest na pewno poprawny!)*
Kim jesteś?*
Nazwa firmy/instytucji*
Adres
Inny adres do wysyłki?
Nazwa firmy/instytucji do wysyłki*
Adres do wysyłki (jeśli inny niż powyższy)*
Osoba kontaktowa (dotyczy odbioru wysyłki)*
Telefon kontaktowy*
Czego dotyczy zgłoszenie?*
Nr seryjny*
Nazwa produktu*
Data zakupu
Opisz swój problem*
Możesz dołączyć plik (np. zrzut ekranowy, skan gwarancji itp.):
Wpisz kod: