Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Zużyty sprzęt elektroniczny

Informacja dla gospodarstw domowych

Szanowny Kliencie!
Przypominamy, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy umieszczać łącznie z innymi odpadami*.


Pamiętaj, że każde zużyte urządzenie możesz oddać specjalnie do tego powołanym firmom zajmującym się utylizacją sprzętów elektronicznych na użytek domowy. Ich wykaz znajdziesz na stronach władz lokalnych. Firmy te zobowiązane są przyjąć bezpłatnie do recyklingu lub utylizacji sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych.  

Pamiętaj też, że zużyty sprzęt elektroniczny możesz oddać w ilości „sztuka za sztukę” sprzedawcy, u którego kupujesz nowe urządzenie tego samego rodzaju. Ma on obowiązek przyjąć od Ciebie bezpłatnie taki sprzęt i przekazać odpowiedniemu nakładowi przetwarzania.

Pragniemy podkreślić, ze dzięki takiemu postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym gospodarstwo domowe spełnia znaczącą i odpowiedzialną rolę w ochronie środowiska przyczyniając się do ponownego użycia oraz odzysku i recyklingu sprzętu a także ograniczając wpływ niebezpiecznych składników w nim zawartych.* Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180) użytkownik sprzętu, który umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami a nie oddaje go zbierającemu zużyty sprzęt podlega karze grzywny

 

 

 
https://www.prodata.pl