Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Axence

Axence nVision® to profesjonalne oprogramowanie do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w każdej organizacji - niezależnie od jej wielkości. Oprogramowanie Axence jest zestawem narzędzi dla każdego profesjonalisty z branży IT, ponieważ z jednego miejsca można monitorować procesy zachodzące w sieci. Rozwiązania Axence® przeznaczone są dla firm oraz instytucji niezależnie od profilu ich działalności; posiadających sieci składające się zarówno z kilku, jak i z kilku tysięcy urządzeń.

Ogólne funkcjonalności AXENCE NVISION:

 • Agent na Windows
 • Agent inwentaryzacji na Linux oraz OS X
 • ochrona Agenta przed usunięciem
 • pakiet narzędzi diagnostycznych Axence netTools
 • alarmy zdarzenie-akcja
 • powiadomienia pulpitowe, e-mail, SMS
 • akcje korekcyjne (restart, uruchomienie aplikacji itd.)
 • raporty dla użytkowników, urządzeń, oddziałów, map sieci lub całego atlasu
 • jednoczesna praca wielu administratorów
 • zarządzanie uprawnieniami wielu administratorów,
 • dziennik dostępu administratorów
 • dostęp do Serwera nVision przez przeglądarkę
 • menu kontekstowe z możliwością definiowania własnych narzędzi

Potrzebujesz pomocy w wyborze oprogramowania dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami! 

Marcin Stefaniak - ProData

 Marcin Stefaniak Specjalista IT ds. biznesu

 tel. 61 415 84 15, tel. kom. 665 88 82 66, marcin.stefaniak@prodata.pl

 

AXENCE NVISION 9 składa się z podstawowego darmowego modułu do monitoringu sieci oraz czterech niezależnych modułów.

 Oprogramowanie Axence Network w ofercie ProData

 • Moduł Axence NETWORK - pełny monitoring sieci, wykrywanie awarii sieci
  • LISTA FUNKCJI
   • skanowanie sieci, wykrywanie urządzeń i serwisów TCP/IP
   • interaktywne mapy sieci, mapy użytkownika, oddziałów, mapy inteligentne
   • serwisy TCP/IP: poprawność i czas odpowiedzi, statystyka ilości odebranych/utraconych pakietów (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.)
   • liczniki WMI: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
   • działanie Windows: zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń
   • liczniki SNMP v1/2/3 (np. transfer sieciowy, temperatura, wilgotność, napięcie zasilania, poziom tonera i inne)
   • monitorowanie listy usług Windows
   • kompilator plików MIB
   • obsługa pułapek SNMP
   • routery i switche: mapowanie portów; informacja, do którego przełącznika jest podłączone urządzenie
   • obsługa komunikatów syslog

 

Axence Inventory - oprogramowanie do zarządzania IT w ofercie ProData

 • Moduł Axence INVENTORY - łatwe zarządzanie zasobami IT (ITAM)
  • LISTA FUNKCJI
   • lista aplikacji oraz aktualizacji Windows na pojedynczej stacji roboczej (rejestr, skan dysków)
   • lista kluczy oprogramowania Microsoft
   • informacje o wpisach rejestrowych,plikach wykonywalnych, multimedialnych, archiwach .zip oraz metadanych plików na stacji roboczej
   • szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej konkretnej stacji roboczej
   • informacje systemowe (komendy startowe, konta użytkowników, foldery udostępnione, informacje SMART itp.)
   • audyt inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
   • zarządzanie instalacjami/deinstalacjami oprogramowania w oparciu o menedżer pakietów MSI
   • historia zmian sprzętu i oprogramowania
   • baza ewidencji majątku IT (definiowanie własnych typów środków, ich atrybutów oraz wartości, załączniki, import danych z pliku CSV)
   • alarmy: instalacja oprogramowania, zmiana w zasobach sprzętowych
   • skaner inwentaryzacji offline
   • aplikacja dla systemu Android umożliwiająca spis z natury na bazie kodów kreskowych, QR
   • możliwość archiwizacji i porównywania audytów
   • monitorowanie harmonogramu zadań Windows

 

Oprogramowanie Axence Users w ofercie ProData

 • Moduł Axence USERS - większe bezpieczeństwo i wydajność pracowników
  • LISTA FUNKCJI
   • blokowanie stron WWW
   • blokowanie uruchamianych aplikacji
   • monitorowanie wiadomości e-mail (nagłówki) - antyphishing
   • szczegółowy czas pracy (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)
   • użytkowane aplikacje (aktywnie i nieaktywnie)
   • odwiedzane strony WWW (tytuły i adresy stron, liczba i czas wizyt)
   • audyty wydruków (drukarka, użytkownik, komputer), koszty wydruków
   • użycie łącza: generowany przez użytkowników ruch sieciowy
   • statyczny zdalny podgląd pulpitu użytkownika (bez dostępu)
   • zrzuty ekranowe (historia pracy użytkownika ekran po ekranie)

 

Oprogramowanie Axence Helpdesk w ofercie ProData

 • Moduł Axence HELPDESK - intuicyjna pomoc techniczna
  • LISTA FUNKCJI
   • automatyzacje bazujące na założeniu: warunek » akcja
   • planowanie zastępstw w przydzielaniu zgłoszeń
   • rozbudowany system raportów
   • powiadomienia w czasie rzeczywistym
   • tworzenie zgłoszeń serwisowych i zarządzanie nimi (przypisywanie do administratorów)
   • baza zgłoszeń
   • widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym
   • komentarze, zrzuty ekranowe i załączniki w zgłoszeniach
   • wewnętrzny komunikator (czat) z możliwością przesyłania plików i tworzenia rozmów grupowych
   • komunikaty wysyłane do użytkowników/komputerów z możliwym obowiązkowym potwierdzeniem odczytu
   • zdalny dostęp do komputerów z możliwym pytaniem użytkownika o zgodę oraz z możliwością blokady myszy/klawiatury
   • zadania dystrybucji oraz uruchamiania plików (zdalna instalacja oprogramowania)
   • procesowanie zgłoszeń z wiadomości e-mail
   • baza wiedzy z kategoryzacją artykułów i możliwością wstawiania grafik oraz filmów z YouTube
   • rozbudowana wyszukiwarka zgłoszeń oraz artykułów w bazie wiedzy
   • integracja bazy użytkowników z Active Directory
   • przejrzysty i intuicyjny interfejs webowy

 

Oprogramowanie Axence Dataguard w ofercie ProData

 • Moduł Axence DATAGUARD - kontrola dostępu do danych
  • LISTA FUNKCJI
   • informacje o urządzeniach podłączonych do danego komputera
   • lista wszystkich urządzeń podłączonych do komputerów w sieci
   • audyt (historia) podłączeń i operacji na urządzeniach przenośnych oraz na udziałach sieciowych
   • zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) dla urządzeń, komputerów i użytkowników
   • centralna konfiguracja: ustawienie reguł dla całej sieci, dla wybranych map sieci oraz dla grup i użytkowników Active Directory
   • integracja bazy użytkowników i grup z Active Directory
   • alarmy: podłączono/odłączono urządzenie mobilne, operacja na plikach na urządzeniu mobilnym

 

Skontaktuj sie z ProData

Napisz, lub zadzwoń: +48 618417445

ProData Poznań - Gold Partner Axence

 

 

https://www.prodata.pl