Aktywna Tablica 2020-2024

AKTYWNA TABLICA 2021

Pracownie terminalowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aktywna Tablica PRODATA 

Pracownia logopedyczna - Aktywna TablicaAktywna Tablica - pracownia dla dzieci niedowidzących i niedosłyszącychAktywna Tablica - Pracownia terminalowa dla dzieci z autyzmemAktywna Tablica - pracownia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i dyskalkulią 

W ramach programu Aktywna Tablica oferujemy cztery specjalistyczne pracownie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: logopedyczną, dla dzieci niedowidzących i niedosłyszących, dla dzieci z autyzmem, dla dzieci z trudnościami w pisaniu i dyskalkulią.

W skład każdej pracowni wchodzi:Aktywna tablica - serwer i terminale

 • 1 serwer
 • 5 terminali vCloudPoint (WiFi)
 • 5 monitorów dotykowych 24"
 • 1 laptop dla nauczyciela
 • 1 monitor interaktywny 75" + mobilny statyw
 • pakiet licencji Microsoft
 • licencje NetSupport School
 • licencje mTalent - dobrane do rodzaju pracowni
 • 5 specjalistycznych klawiatur dla dzieci
 • 5 zestawów słuchawek z mikrofonem
 • 5 pisaków do monitorów dotykowych

 

 

 

Pobierz ulotki:

Aktywna Tablica - pracownia terminalowa do zajęć logopedycznychAktywna Tablica - pracownia terminalowa dla dzieci niedowidzących i niedosłyszącychAktywna Tablica - Pracownia terminalowa dla dzieci z autyzmemAktywna Tablica - pracownia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i dyskalkulią

 


Aktywna Tablica - wniosek 2021

Tu wkrótce pojawi się link do wniosku. Na razie dokument jest w trakcie przygotowywania! Zapraszamy niebawem!

Wniosek Aktywna Tablica 2021


 

Harmonogram programu Aktywna Tablica 2021

Uwaga! Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że nastąpi zmiana terminu składania wniosku w programie "Aktywna tablica" 2021. Nowa data i wzór formualrza zostaną upublicznione w innym terminie.

Poniższe daty ulegną zmianie.

 • do 15 maja – składanie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o udział w programie
 • do 30 maja – składanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów
 • do 15 czerwca – kwalifikacja wniosków przez wojewodów
 • do 30 lipca – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do organów prowadzących