Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Aktywna Tablica 2020-2024

AKTYWNA TABLICA 2024

Pracownie terminalowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aktywna Tablica PRODATA 

Pracownia logopedyczna - Aktywna TablicaAktywna Tablica - pracownia dla dzieci niedowidzących i niedosłyszącychAktywna Tablica - Pracownia terminalowa dla dzieci z autyzmemAktywna Tablica - pracownia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i dyskalkulią 

W ramach programu Aktywna Tablica oferujemy cztery specjalistyczne pracownie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: logopedyczną, dla dzieci niedowidzących i niedosłyszących, dla dzieci z autyzmem, dla dzieci z trudnościami w pisaniu i dyskalkulią.

W skład każdej pracowni wchodzi:Aktywna tablica - serwer i terminale

 • 1 serwer
 • 5 terminali vCloudPoint (WiFi)
 • 5 monitorów dotykowych 24"
 • 1 laptop dla nauczyciela
 • 1 monitor interaktywny 65" + mobilny statyw
 • pakiet licencji Microsoft
 • licencje NetSupport School
 • licencje mTalent - dobrane do rodzaju pracowni
 • 5 klawiatur 
 • 5 zestawów słuchawek z mikrofonem
 • 5 pisaków do monitorów dotykowych

 

 

 

Pobierz ulotki:

Aktywna Tablica - pracownia terminalowa do zajęć logopedycznychAktywna Tablica - pracownia terminalowa dla dzieci niedowidzących i niedosłyszącychAktywna Tablica - Pracownia terminalowa dla dzieci z autyzmemAktywna Tablica - pracownia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i dyskalkulią

 


 

Zestawy Promethean - Aktywna Tablica

   

Aktywna Tablica - wniosek 2021

Zapraszamy do kontaktu:

Marta Szłapka - tel. 885 88 84 55, marta@prodata.pl
Jerzy Dengler - tel. 601 78 79 79, jerzy@prodata.pl
Karolina Rozmiarek - tel. 885 88 86 55, karolina@prodata.pl

Edyta Domoracka - tel. 691 777 838, edyta.domoracka@prodata.pl
Mateusz Zawistowski - tel. 885 666 228, mateusz.zawistowski@prodata.pl

 

 

 


 

Harmonogram programu Aktywna Tablica 2024

do 15 maja - termin składania wniosków dla szkół
do 30 maja - termin składania wniosków dla organów prowadzących szkoły
do 30 czerwca - termin rozpatrywania wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji
do 31 sierpnia - termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły

 

 

 
https://www.prodata.pl