Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Cyfrowa Gmina

Program Cyfrowa Gmina kierowany jest dla do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich)

Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

  • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  • Edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 

Najważniejsze informacje związane z programem Cyfrowa Gmina:

  • Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.
  • Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.

 

Harmonogram programu Cyfrowa Gmina:

  • I runda: 18.10 - 17.11.2021
  • II runda: 22.11 - 22.12.2021
  • III runda: 11.01 - 10.02.2022

Konkurs podzielony był na 3 rundy, każda gmina miała wyznaczoną dla siebie rundę, listy gmin uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie zostały opublikowane w dniu uruchomienia każdej rundy zamieszczonej w dokumentacji konkursowej. 

 

Szczegółowe informacje o programie Cyfrowa Gmina oraz Generator Wniosków, wzory pism, regulamin i wyniki naboru - znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

 

Zapraszamy do naszych Doradców po sprzęt komputerowy!

KONTAKT>>

 

 

 
https://www.prodata.pl