Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Jak zaktualizować oprogramowanie komputera OPS-A w monitorze Promethean ActivPanel LX bez dostępu do internetu?

Czy wiesz, że możesz zaktualizować oprogramowanie swojego komputera OPS-A w monitorze serii ActivPanel LX nawet jeśli nie masz bezpośredniego dostępu do internetu w monitorze? Wystarczy, że wykonasz kilka poniższych kroków:

1. Pobierz na dowolnym komputerze najświeższą wersję oprogramowania komputera OPS-A dostępną pod TYM adresem.

2. Skopiuj pobrany plik na pamięć przenośną USB bez rozpakowywania go.

3. Podłącz pamięć przenośną USB do dowolnego portu USB w komputerze OPS-A.

4. Przejdź do menu aplikacji w monitorze (przesuń palcem od dolnej krawędzi ekranu ku górze) i odszukaj aplikacją „Aktualizuj”

Promethean1

5. Sprawdź wersję aktualnie zainstalowanego oprogramowania i upewnij się, że jest ona niższa niż wersja pobrana na pamięć przenośną USB.

6. Naciśnij przycisk „Aktualizacja lokalna”.

7. Na następnym oknie wybierz plik aktualizacji z pamięci przenośnej USB i naciśnij przycisk „Aktualizuj”.

Promethean

8. System uruchomi się ponownie. Po zakończeniu aktualizacji wyświetlone zostanie okno główne systemu operacyjnego komputera OPS-A.

Zalecamy regularne sprawdzanie strony głównej pomocy technicznej Promethean https://support.prometheanworld.com/ w celu uzyskania informacji o aktualizacjach oprogramowania Promethean.

 

 

 

 

 
https://www.prodata.pl