Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

PRODATA została dystrybutorem marki Promethean na terenie Polski

Promethean - ekrany interaktywne w ofercie PRODATA

Od 1 stycznia 2022 marka Promethean ma nowego dystrybutora w Polsce. Jest nim firma informatyczna PRODATA z Poznania. Sprzedaż interaktywnych rozwiązań Promethean odbywa się poprzez sieć Partnerów Handlowych / Resellerów.

PRODATA od ponad 20 lat z powodzeniem dostarcza rozwiązania z zakresu IT na rynek biznesowy. Od ponad 10 lat również na rynek edukacyjny. Jest wyłącznym dystrybutorem rozwiązań terminalowych vCloudPoint oraz narzędzi do STEAM – MODI. Jako wieloletni Partner firmy Microsoft, wdraża rozwiązania Microsoft w szkołach i firmach.

PRODATA oferuje pełen wybór produktów marki Promethean: Ekrany Interaktywne ActivPanel Titanium, Nickel, Cobalt, komputery Promethean ActivConnect OPS-M, akcesoria do nagłośnienia, przesyłania obrazu, systemy mocowania, a także oprogramowanie ActivInspire, PanelManagement i ScreenShare.

Promethean to twórca i światowy lider technologii interaktywnych, od 25 lat obecny w szkołach na całym świecie. Produkty tej marki doskonale wpisują się w rosnące potrzeby rynku edukacyjnego w Polsce. Powierzenie dystrybucji firmie PRODATA specjalizującej się w obsłudze klientów branży edu spowoduje podniesienie jakości obsługi.

 

Informacja o ofercie Promethan >>

 

 


PRODATA has become a distributor of the Promethean brand in Poland

From January 1, 2022 the Promethean brand has a new distributor in Poland. This is the PRODATA IT company from Poznan. Sales of Promethean interactive solutions is carried out through a network of business partners / resellers.

PRODATA has been successfully delivering IT solutions to the business market for over 20 years. For more than 10 years also in the education market. PRODATA is an exclusive distributor of vCloudPoint terminal solutions and MODI STEAM tools. As a long-term Microsoft Partner, it implements Microsoft solutions in schools and businesses.

PRODATA offers a full range of Promethean products: ActivPanel Titanium, Nickel, Cobalt interactive screens, Promethean ActivConnect OPS-M computers, accessories for sound system, video transmission, mounting systems, as well as ActivInspire, PanelManagement and ScreenShare software.

Promethean is the creator and global leader in interactive technology, with a 25-year presence in schools around the world. Its products perfectly match the growing needs of the educational market in Poland. Entrusting distribution to PRODATA, a company specialising in customer service for the edu sector, will result in a higher quality of service.

Contact:
Paweł Komar - Promethean Product Manager
+48 885 442 755
pawel.komar@prodata.pl
LinkedIn>>

 

 

 
https://www.prodata.pl