Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Rządowy program wsparcia PPGR

Celem programu PPGR jest wsparcie rodzin popegeerowskich - polegające na dostarczeniu sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowaniem objęte są:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługa zapewniająca dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Najważniejsze informacje związane z programem PPGR:

  • Alokacja na projekt „Granty – PPGR” wynosi ponad 586 366 068 mln zł
  • Maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych
  • Wniosek o przyznanie Grantu należało wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych

Harmonogram konkursu PPGR:

  • Nabór ruszył 4 października i trwał do 5 listopada do godziny 16:00.

 

Szczegółowe informacje o programie wsparcia PPGR, regulamin, copy rolex submariner wzory wniosków, generator wniosków i wyniki naboru dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

 

Zapraszamy do naszych Doradców po sprzęt komputerowy!

KONTAKT>>

 

 

 
https://www.prodata.pl