Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Bezpłatny internet dla gmin - możliwości finansowania

Coraz więcej gmin w Polsce udostępnia mieszkańcom bezpłatny Internet w przestrzeni publicznej. Place, skwery, parki, dworce, urzędy - wszędzie tam pojawia się możliwość skorzystania z ogólnodostępnych hotspotów.

Publiczny Internet dla każdego - 64 000 PLN dla gminy

Popularyzacji tego rozwiązania sprzyjają programy rządowe i unijne. Jednym z nich jest Konkurs dotyczący powszechnego internetu w przestrzeni publicznej pt. "Publiczny Internet dla każdego". Organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (cppc.gov.pl/publiczny-internet-dla-kazdego) i Ministerstwo Cyfryzacji.

Dla kogo?

Program zakłada wsparcie przede wszystkim gmin wiejskich (1537) oraz gmin miejsko-wiejskich (638). To głównie one borykają się z brakiem ogólnodostępnej sieci. Publiczny Internet dla każdego to 120 mln zł, z których każda gmina może dostać na rozwój nieco ponad 64 tys. zł. Środki pokryją koszty instalacji hotspotów, ale utrzymanie infrastruktury i przepustowości będzie już zadaniem gmin. Dzięki konkursowi każda z nich zostanie wyposażona w przynajmniej 10 punktów z WiFi o prędkości na poziomie 30 Mb/s.

Kiedy i jak?

Zgłoszenia można wysyłać od września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku w trybie ciągłym. Przychodzące wnioski są weryfikowane na bieżąco, co przyspiesza proces zawierania umów. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie konkursu.

 

WIFI4EU - bon o wartości 15000 EURO dla gminy

Drugim aktualnie działającym programem wsparcia jest unijna inicjatywa WiFi4EU.

Bony finansowane za pośrednictwem inicjatywy Komisji Europejskiej będą przyznawane gminom, aby wesprzeć instalację hotspotów Wi-Fi w tych ośrodkach życia publicznego, korzystając z usług przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi.

Inicjatywa WiFi4EU jest otwarta dla podmiotów z sektora publicznego z państw członkowskich UE i uczestniczących krajów EOG (Norwegii i Islandii). Zarówno w pierwszym, jak i bieżącym zaproszeniu do składania wniosków mogą uczestniczyć jedynie gminy (lub równoważne podmioty administracji lokalnej) lub zrzeszenia gmin. Każdy przyznany bon ma wartość 15 000 EUR.

Szczegóły na temat unijnego programu znajdują się tutaj>>

 

Gmina może uczestniczyć jednocześnie w obu projektach

Warto przypomnieć, że gmina może uczestniczyć jednocześnie w obu projektach.

PRODATA oferuje wsparcie w realizacji programu. Współpraca z gminą zaczyna się już na etapie przygotowania projektu technicznego, sporządzenia dokumentów i trwa na kolejnych etapach wdrożenia. Zapewnienie łączności internetowej, rozliczenie wniosku - to wszystko wchodzi w skład naszej oferty kierowanej do gmin.

Zapraszamy do kontaktu: wifi4pl@prodata.pl

Więcej informacji o ofercie PRODATA dla gmin>>

 

 

 

 
https://www.prodata.pl