Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Pracownia terminalowa - wirtualizacja stanowisk komputerowych w czytelni Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Klient: Gimnazjum

Potrzeba

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu to szkoła pod wieloma względami wzorcowa. Innowacyjność placówki przejawia się między innymi poprzez stworzenie Gimnazjalnego Centrum Informacji - multimedialnego serca szkoły, które aktywnie wspiera proces dydaktyczno – wychowawczy, ale także świadczy wiele nowoczesnych usług niezbędnych we współczesnej szkole. W wyniku ciągle rosnących potrzeb podjęto decyzję, że wchodząca w skład Centrum Informacji czytelnia szkolna powinna zostać wyposażona w nowoczesne stanowiska komputerowe, dzięki którym uczeń będzie w stanie przygotować, wydrukować, powielić własne publikacje i materiały, a także skorzystać z multimediów, platform edukacyjnych i swoich zasobów dostępnych w chmurze.

 

Rozwiązanie

ProData Poznań wdrożyła pracownię terminalową NComputing w Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Dokładna analiza kosztów inwestycji wykazała, że optymalne będzie zastosowanie terminali NComputing oraz współpracującego z nimi serwera z oprogramowaniem Microsoft Windows Multipoint 2012, który umożliwi uczniom pracę na interfejsie Metro - czyli systemie kafelkowym znanym z Windows 8.

W porównaniu z tradycyjnymi stanowiskami komputerowymi pracownia terminalowa jest zdecydowanie tańsza.

Dodatkowym argumentem potwierdzającym słuszność wyboru był fakt, iż dotychczas czytelnia korzystała z przestarzałych komputerów stacjonarnych, które wymagały częstych interwencji serwisu oraz opiekuna pracowni,  a prace związane z aktualizacją oprogramowania były absorbujące i uciążliwe. W przypadku stanowisk terminalowych wszelkie prace związane z administrowaniem wykonuje się z poziomu serwera – w jednym miejscu, jednorazowo  dla wszystkich stanowisk, co znacznie zmniejsza czasochłonność prac.

Rezultaty

Uruchomienie nowych stanowisk przebiegło sprawnie – czytelnia szkolna zyskała 12 nowych wirtualnych pulpitów – 9 opartych na terminalach NComputing L300, trzy stanowiska z terminalem NComputing M300. Dodatkowo czytelnia posiada trzy stanowiska z komputerami iMac. Całość powiązana jest w sieć ethernet, w ramach której działają również drukarki i skanery dostępne dla wszystkich.

Sieć terminali NComputing działa w oparciu o serwer Windows Multipoint 2012, na którym specjaliści z firmy ProData zainstalowali oprogramowanie vSpace umożliwiające centralne zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników. Dodatkowo serwer posiada oprogramowanie Microsoft Office 2013 Professional Plus, dzięki czemu każdy użytkownik stanowiska terminalowego może wygodnie edytować swoje dokumenty, a następnie zapisać je w ramach własnego konta dostępnego w serwisie Office 365. W każdej chwili i z dowolnego miejsca w sieci uczeń ma dostęp do swoich plików na podstawie własnego hasła i loginu.

Niewątpliwą korzyścią z wdrożenia jest ujednolicenie infrastruktury czytelni. Dzięki możliwości zarządzania stanowiskami opiekun czytelni nie musi wychodzić każdorazowo zza swojego biurka, aby udzielić pomocy uczniowi. Widzi on na swoim pulpicie, co w danej chwili dzieje się na każdym stanowisku. W przypadku użytkowania niezgodnego z zasadami, opiekun jest w stanie uniemożliwić uczniowi dalszą pracę poprzez zablokowanie do pewnych zasobów, Internetu lub całkowicie uniemożliwić dostęp do stanowiska terminalowego. Przez cały czas gromadzone są także informacje na temat aktywności użytkowników. Terminale nie generują szumu - w czytelni panuje cisza i skupienie, a uczniowie w miłej atmosferze przyswajają wiedzę.

Szkolna pracownia terminalowa NComputing w Gimnazjum w Nowym Tomyślu - wdrożenie przeprowadzone przez ProData Poznań

Wymiana przestarzałych komputerów na nowe stanowiska terminalowe przyniosła nie tylko poprawę jakości pracy uczniów i nauczycieli, ale wpłynęła w wyraźny sposób na obniżenie kosztów utrzymania pracowni. Znikome zużycie energii elektrycznej, niskie koszty administracyjne oraz atrakcyjniejsze warunki licencjonowania oprogramowania, sprawiły, że pracownia terminalowa NComputing jest najtańszą, najwydajniejszą i jednocześnie najwygodniejszą pracownią w szkole.


 

Skontaktuj sie z ProData

 

 

 
https://www.prodata.pl