Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Laptop dla nauczyciela

 Laptop dla Nauczyciela w PRODATA

 

O programie "Laptop dla nauczyciela"

W październiku 2023 r. ruszył program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele mogą zakupić dowolny sprzęt komputerowy spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Płatność za komputer rozliczana jest na podstawie bonu o wartości 2,5 tys. zł.

Jeśli nauczyciel posiadający bon będzie chciał nabyć sprzęt droższy niż 2,5 tys. zł, może to zrobić. Po prostu bon pomniejszy w tym wypadku cenę zakupu.

Komu przysługuje bon na laptopa?

Bon na zakup laptopa dla nauczyciela przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Szczegółowe informacje o tym, komu przysługuje bon, zawarte są w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023. Rozporządzenie dostępne jest na stronie rządowej.
https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/o-programie

Gdzie kupić laptopa za bon dla nauczyciela?

Zakupu laptopa można dokonać w firmie, która zarejestrowana została w programie Laptop dla nauczyciela. PRODATA jest firmą zarejestrowaną w tym programie i znajduje się na liście zarejestrowanych sklepów, w których nauczyciele mogą zrealizować przyznane im bony na zakup latopa.

Poniżej prezentujemy propozycje laptopów spełniających wymogi programu. Zapraszamy do naszych doradców! Służymy wsparciem przy wyborze odpowiedniego modelu, a także przeprowadzimy Państwa przez proces zakupu z wykorzystaniem bonu.

 

KONTAKT:

Karolina Rozmiarek: tel. 61 415 84 16 • 885 88 86 55 • karolina@prodata.pl
Marta Szłapka: tel. 61 415 84 22 • 885 88 84 55 • marta@prodata.pl
Jerzy Dengler: tel. 61 415 84 17 • 601 78 79 79 • jerzy@prodata.pl
Mateusz Zawistowski: tel. 61 415 84 07 • 885 666 228 • mateusz.zawistowski@prodata.pl
Edyta Domoracka: tel. 691 777 838 • edyta.domoracka@prodata.pl

 

 Laptop dla nauczyciela

 

 Laptop dla nauczyciela

 

https://www.prodata.pl