Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Pracownia komputerowa DELL Optiplex w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy

Wieloletnie zaangażowanie firmy PRODATA w rozwój polskich placówek edukacyjnych przyniosło owoce w postaci zakończenia niezwykle ambitnego i ważnego projektu. Wraz z firmą Dell Technologies mocno usprawniliśmy infrastrukturę komputerową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy w województwie wielkopolskim.

Szkoła Podstawowa w Cerekwicy

Czytaj więcej: Pracownia komputerowa DELL Optiplex w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy

Szkolna pracownia komputerowa - wdrożenie terminali vCloudPoint z oprogramowaniem NetSupport School

Klient: Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzychodzie (w skład którego wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące dla dorosłych i szkoła policealna) stanęła przed koniecznością zmodernizowania infrastruktury informatycznej w placówce. W szczególności wymiany sprzętu wymagała pracownia komputerowa, która służyła uczniom między innymi do nauki informatyki. Stare komputery PC nie zapewniały już komfortowej pracy, pracowały głośno, wolno i nie pozwalały na korzystanie z najnowszych wersji programów. Postanowiono wymienić niezbędne elementy infrastruktury i w ramach optymalnego wykorzystania budżetu zostawić te sprzęty, które mogły nadal działać w pracowni komputerowej. W trakcie rozmów okazało się, że szkoła potrzebuje również nowej tablicy interaktywnej oraz projektora do sali komputerowej, a także dodatkowych 4 szt. projektorów z uchwytami montażowymi do sal lekcyjnych.  Ograniczeniem był budżet, jaki szkoła mogła przeznaczyć na inwestycję. 

szkolna pracownia komputerowa - terminale vcloudpoint

Czytaj więcej: Szkolna pracownia komputerowa - wdrożenie terminali vCloudPoint z oprogramowaniem NetSupport School

Wdrożenie stanowisk terminalowych na potrzeby dwudniowej konferencji LIBRUS „Nowoczesny Dyrektor” w Hotelu Warszawianka

Klient: Organizator konferencji "Nowoczesny Dyrektor"

Potrzeba

Na potrzeby konferencji "Nowoczesny Dyrektor" organizowanej przez LIBRUS dla przedstawicieli edukacji - corocznie gromadzącej kilkuset uczestników (w 2017 roku było to 650 nauczycieli, dyrektorów, samorządowców, administratorów szkolnych sieci komputerowych) należało przygotować dwie sale wykładowe wyposażone w kompletne, niezależne stanowiska komputerowe wyposażone w monitor, klawiaturę, myszkę oraz system operacyjny Windows. Użytkownicy mieli korzystać z sieci internetowej oraz posiadać dostęp do współdzielonych oraz własnych zasobów dyskowych (niewidocznych dla pozostałych uczestników). Organizator miał do dyspozycji dwie sale konferencyjne udostępnione przez hotel - przeznaczone łącznie dla 80 osób, wyposażone w biurka i krzesła, rzutnik oraz łącze internetowe. W takich pomieszczeniach należało w ciągu jednego dnia zbudować działającą infrastrukturę IT, dzięki której miały zostać przeprowadzone warsztaty prezentujące możliwości oprogramowania Librus Synergia.

Terminale na konferencji Librus

Czytaj więcej: Wdrożenie stanowisk terminalowych na potrzeby dwudniowej konferencji LIBRUS „Nowoczesny Dyrektor”...

Sprzedaż, dostawa i konfiguracja szkolnej pracowni komputerowej oraz montaż optycznych tablic interaktywnych w zespole szkół ponadgimnazjalnych

Klient: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Potrzeba

Ponadgimnazjalny zespół szkół składający się z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej korzystał z pracowni  komputerowej  złożonej z komputerów PC liczącej już 8 lat, a zatem nie spełniała ona już swojej roli, zwłaszcza, że w pracowni szkolą się przyszli informatycy. Potrzebne były mocne, wydajne maszyny, które mogłyby pracować przez dłuższy czas. Szkoła potrzebowała również kilkuset kont dla uczniów, nauczycieli, administratorów – konta miały dawać uprawnienia na różnym poziomie dla poszczególnych grup użytkowników. Potrzebne były również nowe drukarki, które miały być dostępne w sieci dla uczniów.

Szkolna pracownia komputerowa ProData 

Czytaj więcej: Sprzedaż, dostawa i konfiguracja szkolnej pracowni komputerowej oraz montaż optycznych tablic...

Pracownia terminalowa - wirtualizacja stanowisk komputerowych w czytelni Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Klient: Gimnazjum

Potrzeba

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu to szkoła pod wieloma względami wzorcowa. Innowacyjność placówki przejawia się między innymi poprzez stworzenie Gimnazjalnego Centrum Informacji - multimedialnego serca szkoły, które aktywnie wspiera proces dydaktyczno – wychowawczy, ale także świadczy wiele nowoczesnych usług niezbędnych we współczesnej szkole. W wyniku ciągle rosnących potrzeb podjęto decyzję, że wchodząca w skład Centrum Informacji czytelnia szkolna powinna zostać wyposażona w nowoczesne stanowiska komputerowe, dzięki którym uczeń będzie w stanie przygotować, wydrukować, powielić własne publikacje i materiały, a także skorzystać z multimediów, platform edukacyjnych i swoich zasobów dostępnych w chmurze.

Czytaj więcej: Pracownia terminalowa - wirtualizacja stanowisk komputerowych w czytelni Gimnazjum w Nowym Tomyślu

 

 

 
https://www.prodata.pl