Szkolna pracownia komputerowa - wdrożenie terminali vCloudPoint z oprogramowaniem NetSupport School

Klient: Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzychodzie (w skład którego wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące dla dorosłych i szkoła policealna) stanęła przed koniecznością zmodernizowania infrastruktury informatycznej w placówce. W szczególności wymiany sprzętu wymagała pracownia komputerowa, która służyła uczniom między innymi do nauki informatyki. Stare komputery PC nie zapewniały już komfortowej pracy, pracowały głośno, wolno i nie pozwalały na korzystanie z najnowszych wersji programów. Postanowiono wymienić niezbędne elementy infrastruktury i w ramach optymalnego wykorzystania budżetu zostawić te sprzęty, które mogły nadal działać w pracowni komputerowej. W trakcie rozmów okazało się, że szkoła potrzebuje również nowej tablicy interaktywnej oraz projektora do sali komputerowej, a także dodatkowych 4 szt. projektorów z uchwytami montażowymi do sal lekcyjnych.  Ograniczeniem był budżet, jaki szkoła mogła przeznaczyć na inwestycję. 

szkolna pracownia komputerowa - terminale vcloudpoint

Czytaj więcej: Szkolna pracownia komputerowa - wdrożenie terminali vCloudPoint z oprogramowaniem NetSupport School

Wdrożenie stanowisk terminalowych na potrzeby dwudniowej konferencji LIBRUS „Nowoczesny Dyrektor” w Hotelu Warszawianka

Klient: Organizator konferencji "Nowoczesny Dyrektor"

Potrzeba

Na potrzeby konferencji "Nowoczesny Dyrektor" organizowanej przez LIBRUS dla przedstawicieli edukacji - corocznie gromadzącej kilkuset uczestników (w 2017 roku było to 650 nauczycieli, dyrektorów, samorządowców, administratorów szkolnych sieci komputerowych) należało przygotować dwie sale wykładowe wyposażone w kompletne, niezależne stanowiska komputerowe wyposażone w monitor, klawiaturę, myszkę oraz system operacyjny Windows. Użytkownicy mieli korzystać z sieci internetowej oraz posiadać dostęp do współdzielonych oraz własnych zasobów dyskowych (niewidocznych dla pozostałych uczestników). Organizator miał do dyspozycji dwie sale konferencyjne udostępnione przez hotel - przeznaczone łącznie dla 80 osób, wyposażone w biurka i krzesła, rzutnik oraz łącze internetowe. W takich pomieszczeniach należało w ciągu jednego dnia zbudować działającą infrastrukturę IT, dzięki której miały zostać przeprowadzone warsztaty prezentujące możliwości oprogramowania Librus Synergia.

Terminale na konferencji Librus

Czytaj więcej: Wdrożenie stanowisk terminalowych na potrzeby dwudniowej konferencji LIBRUS „Nowoczesny Dyrektor”...

Sprzedaż, dostawa i konfiguracja szkolnej pracowni komputerowej oraz montaż optycznych tablic interaktywnych w zespole szkół ponadgimnazjalnych

Klient: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Potrzeba

Ponadgimnazjalny zespół szkół składający się z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej korzystał z pracowni  komputerowej  złożonej z komputerów PC liczącej już 8 lat, a zatem nie spełniała ona już swojej roli, zwłaszcza, że w pracowni szkolą się przyszli informatycy. Potrzebne były mocne, wydajne maszyny, które mogłyby pracować przez dłuższy czas. Szkoła potrzebowała również kilkuset kont dla uczniów, nauczycieli, administratorów – konta miały dawać uprawnienia na różnym poziomie dla poszczególnych grup użytkowników. Potrzebne były również nowe drukarki, które miały być dostępne w sieci dla uczniów.

Szkolna pracownia komputerowa ProData 

Czytaj więcej: Sprzedaż, dostawa i konfiguracja szkolnej pracowni komputerowej oraz montaż optycznych tablic...

Pracownia terminalowa - wirtualizacja stanowisk komputerowych w czytelni Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Klient: Gimnazjum

Potrzeba

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu to szkoła pod wieloma względami wzorcowa. Innowacyjność placówki przejawia się między innymi poprzez stworzenie Gimnazjalnego Centrum Informacji - multimedialnego serca szkoły, które aktywnie wspiera proces dydaktyczno – wychowawczy, ale także świadczy wiele nowoczesnych usług niezbędnych we współczesnej szkole. W wyniku ciągle rosnących potrzeb podjęto decyzję, że wchodząca w skład Centrum Informacji czytelnia szkolna powinna zostać wyposażona w nowoczesne stanowiska komputerowe, dzięki którym uczeń będzie w stanie przygotować, wydrukować, powielić własne publikacje i materiały, a także skorzystać z multimediów, platform edukacyjnych i swoich zasobów dostępnych w chmurze.

Czytaj więcej: Pracownia terminalowa - wirtualizacja stanowisk komputerowych w czytelni Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Wdrożenie sieci bezprzewodowej Meru Networks w szkole podstawowej i gimnazjum

Klient: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum


Potrzeba

Szkoła posiadała sieć bezprzewodową, która była już przestarzała, nie spełniała wymagań i nie obejmowała swoim zasięgiem całego budynku. Dotychczasowa sieć nie posiadała też możliwości zabezpieczenia przeglądanych przez uczniów treści www.


Pojawiła się potrzeba objęcia siecią całego budynku. Uczniowie mieli mieć możliwość przeglądania tylko dozwolonych witryn internetowych. Należało zablokować treści pornograficzne oraz uniemożliwić ściąganie plików związanych z torrentami. Potrzebne było także wydzielenie sieci uczniowskiej i nauczycielskiej, dla których istniałyby odrębne hasła dostępu.

Czytaj więcej: Wdrożenie sieci bezprzewodowej Meru Networks w szkole podstawowej i gimnazjum