Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Wdrożenie sieci bezprzewodowej Meru Networks w szkole podstawowej i gimnazjum

Klient: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum


Potrzeba

Szkoła posiadała sieć bezprzewodową, która była już przestarzała, nie spełniała wymagań i nie obejmowała swoim zasięgiem całego budynku. Dotychczasowa sieć nie posiadała też możliwości zabezpieczenia przeglądanych przez uczniów treści www.


Pojawiła się potrzeba objęcia siecią całego budynku. Uczniowie mieli mieć możliwość przeglądania tylko dozwolonych witryn internetowych. Należało zablokować treści pornograficzne oraz uniemożliwić ściąganie plików związanych z torrentami. Potrzebne było także wydzielenie sieci uczniowskiej i nauczycielskiej, dla których istniałyby odrębne hasła dostępu.

 

Rozwiązanie

Aby spełnić wymagania postawione przez szkołę, zastosowano w tym przypadku zwirtualizowaną sieć bezprzewodową Meru Networks.  Zastosowano  kontroler Meru Networks 1550, który zawiaduje 5 access pointami  i stanowi centralny punkt zarządzania. Do radiowych punktów dostępowych AP Meru 1010i doprowadzono sieć kablową .  Rozmieszczenie urządzeń było ściśle powiązane z pomiarami zasięgu przeprowadzonymi w szkole, uwzględniającymi projekt budynku. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu do badań sieci udało się uzyskać  zasięg w każdym pomieszczeniu.


Dodatkowo zastosowano Firewall Cisco ISA570 – urządzenie współpracujące z technologią Meru Networks. Firewall umożliwia blokowanie niepożądanych ze względu na treść stron internetowych.  Firewall ten został połączony przewodem z siecią Ethernet. W sieci szkolnej zastosowano również technologię równoważenia obciążenia łącza (Load Balancing). Dzięki temu możliwe stało się automatyczne kierowanie połączenia na mniej obciążone łącze internetowe (szkoła korzystała z dwóch łączy jednocześnie). Wpłynęło to pozytywnie na jakość pracy w sieci. W trakcie modernizacji sieci okazało się, że należy wymienić dwie karty sieciowe w komputerach stacjonarnych  znajdujących się w pracowniach szkolnych (komputery nauczycielskie) ponieważ obsługiwały tylko standard „b” sieci Wifi. Po wymianie karty sieciowej uzyskano zdecydowanie lepsze połączenie bezprzewodowe w standardzie b/g/n.


Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń, skonfigurowano bezprzewodową sieć nauczycielską i uczniowską (różne hasła dla uczniów i nauczycieli).

 

Rezultaty

Po modernizacji szkoła posiada sieć bezprzewodową w całym budynku, podzieloną na sieć nauczycielską i uczniowską.  Sieć jest bardziej wydajna dzięki zastosowaniu technologii równoważenia łączy. Filtr treści internetowych powoduje, że uczniowie nie mogą otwierać zakazanych stron www. Blokowane są również strony internetowe z plikami torrent. Firewall Cisco ISA570 spełnia również funkcje: routera, serwera DHCP (nadaje adresy IP w sieci), filtruje treści stron, posiada wbudowanego antywirusa, który dodatkowo zabezpiecza sieć. Ma możliwość również blokowania wybranych aplikacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Szkolna sieć jest w pełni kontrolowana. Siecią administruje szkolny administrator, który korzysta z indywidualnego hasła. Zarządzanie odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, z wykorzystaniem Interfejsu Web – z dowolnego komputera, a nawet telefonu. Kontroler Meru Networks 1550 umożliwia konfigurowanie Access Pointów, tworzenie nowych sieci WIFI, kreowanie kont użytkowników -  posiada funkcje, które znacznie ułatwiają administrowanie siecią szkolną.

 

Meru Networks 

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem sieci komputerowej Meru Networks. Jesteśmy partnerem Meru Networks. Zaproponujemy Ci najkorzystniejsze rozwiązanie adekwatne do Twoich potrzeb.

 

Skontaktuj sie z ProData

 

 

 
https://www.prodata.pl