Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Wdrożenie terminali komputerowych NComputing i oprogramowania NetSupport School w szkolnej pracowni informatycznej

Klient: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum


Potrzeba

Szkoła w ramach programu nauczania prowadzi zajęcia informatyczne dla uczniów klas podstawowych i gimnazjum. Wykorzystywane były do tego komputery stacjonarne (kilkanaście sztuk) o dość przestarzałych już parametrach. Komputery połączone były w sieci lokalnej, jednak bez możliwości centralnego zarządzania. Użytkownicy mieli dostęp do Internetu, ale sieć została wyposażona w mało wydajne switche. Uzupełnieniem wyposażenia sali informatycznej była drukarka, działająca jako urządzenie lokalne, nie włączone do sieci. Szkoła posiadała używany serwer, który po modernizacji można było przeznaczyć na potrzeby generowania kopii zapasowych.

Konieczne okazało się zwiększenie ilości stanowisk komputerowych zdolnych obsługiwać nowoczesne programy, wyposażonych w szybkie łącze internetowe. Potrzebne były stanowiska wydajne, łatwe w zarządzaniu przez nauczyciela, z możliwością udostępniania danych z katalogów poszczególnych uczniów i nauczyciela.

Szkoła posiadała ograniczony budżet na inwestycję.

 

Rozwiązanie

Aby sprostać wymogom stawianym nowoczesnej sali informatycznej postanowiliśmy zastosować w szkole technologię terminalową NComputing. Zbudowaliśmy od nowa sieć komputerową, w której maszyną zarządzającą stał się serwer ProData posiadający dwa bardzo wydajne 6-rdzeniowe procesory (łącznie 12 rdzeni, 24 wątki) oraz 4 dyski RAID 10 (dla zachowania bezpieczeństwa danych). Serwer został wyposażony w oprogramowanie Windows Serwer 2008 R2 oraz NComputing – vSpace dla zarządzania 20 terminalami komputerowymi NComputing L300. Udostępniono je uczniom na stanowiskach wraz z monitorem, klawiaturą i myszką. Nauczyciel korzysta teraz ze stanowiska wyposażonego w komputer PC lub notebooka, za pośrednictwem którego zarządza zawartością serwera. Całość, łącznie z drukarką powiązana jest siecią LAN, wyposażoną w nowoczesne switche.

NetSupport School - oprogramowanie do zarządzania szkolną pracownią terminalową

Zarządzanie stanowiskami w pracowni terminalowej zapewnia oprogramowanie NetSupport School

Dzięki zainstalowaniu w pracowni oprogramowania NetSupport School, nauczyciel może swobodnie prowadzić zajęcia. Program umożliwia nadzorowanie oraz współpracę z uczniami - zarówno indywidualnie jak i grupowo. Główne funkcje NetSupport School: moduł pytań i odpowiedzi, edytor wideo, podgląd ekranów, zdalne sterowanie, narzędzia do szkoleń w czasie rzeczywistym, ankietowanie uczniów, moduł egzaminów i quizów, pomiar i kontrola użytkowania Internetu, cyfrowy notatnik ucznia, wysyłanie i zbieranie prac i inne.

Zmodernizowany został posiadany już przez szkołę, ale nieużywany serwer, który posłużył jako serwer do tworzenia kopii zapasowej danych (backup). Serwery zabezpieczone zostały zasilaczami awaryjnymi UPS, które chronią je przed utratą danych w razie niespodziewanej awarii zasilania.

Rezultaty

Dzięki wykorzystaniu zasobów serwera, nauczyciel może zarządzać pracą uczniów. Siedząc przy własnym komputerze ma kontrolę i wgląd w pracę wszystkich. Posiada możliwość dodawania komentarzy widocznych na pulpicie ucznia. Może udostępniać widok własnego ekranu wszystkim naraz lub wybranym osobom, a w razie konieczności również blokować niepożądane strony internetowe lub nawet wylogować z systemu niewspółpracujących uczniów.

ProData: Wdrożenie technologii NComputing w szkole w Poznaniu

Ujednolicone oprogramowanie – wszyscy mają identyczną wersję oprogramowania (zainstalowanego na serwerze). Uczniowie nie tracą czasu na wyszukiwanie, czy kopiowanie materiału, nauczyciel może przygotować i udostępnić potrzebne pliki w wybranym katalogu klasowym (dostępnym tylko dla wybranej klasy). Nauczyciel może również udostępnić wszystkim zawartość płyty CD uruchomionej w napędzie serwera.

Każdy uczeń posiada swój indywidualny login i hasło, a usługa katalogowa Active Directory na serwerze umożliwia sprawniejsze zarządzanie kontami poszczególnych klas i uczniów. Uprawnienia dla poszczególnych klas nadaje administrator sieci szkolnej.  Dane są bezpiecznie przechowywane na serwerze szkolnym.

Sieć terminali w pracowni terminalowej działa szybciej niż dotychczas używane komputery PC. Zużywa o wiele mniej energii elektrycznej, jest zupełnie cicha, nie generuje szumów, uczniom łatwiej skupić się na nauce „podanej bezpośrednio na ekran” przez nauczyciela.

Terminal komputerowy jest tańszy niż komputer PC, korzystniejsze są również ceny licencji na oprogramowanie dla tego typu rozwiązania. Dzięki temu cała inwestycja okazała się wykonalna  w ramach zakładanego wcześniej budżetu.

 

Skontaktuj sie z ProData

 

 

 
https://www.prodata.pl