Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Projekt, dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowni

Projekt, dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowni

Klient: Firma produkcyjna z branży elektronicznej

Potrzeba

W związku ze zmianą siedziby klient stanął przed koniecznością urządzenia nowego centrum danych. Obiekt miał zapewniać wysoką bezawaryjność pracy urządzeń IT i miał spełniać następujące warunki:

 • Możliwość ustawienia do 12tu szaf serwerowych
 • Docelowy możliwy odbiór mocy dla urządzeń IT w serwerowni: 80kVA, przy początkowym na poziomie 30kVA
 • Zapewnienie redundantnego zasilania gwarantowanego o mocy do 80kVA
 • Redundantny i efektywny energetycznie system klimatyzacji
 • Scentralizowany monitoring parametrów środowiskowych oraz elektrycznych
 • Możliwość pomiaru poboru energii dla wydzielonych grup urządzeń
 • Zdalne powiadamianie o sytuacjach awaryjnych oraz przekroczeniu zadanych parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność, zalanie, napięcia) za pomocą email oraz SMS.
 • Łatwa możliwość rozbudowy od pierwotnego zapotrzebowania 30kVA i 6 szaf do wielkości maksymalnej bez konieczności wymiany urządzeń

 

Rozwiązanie

Po analizie zagadnienia zaproponowaliśmy klientowi zunifikowane rozwiązanie InfraStruxure firmy APC wraz z produktami towarzyszącymi. Zastosowaliśmy szafy rack typu APC NetShelter SX. Gwarantowane zasilanie zapewnił modularny i redundantny UPS APC Symmetra PX o mocy 32kW z nadmiarowym modułem mocy. UPS umożliwia łatwą rozbudowę tak, by mógł dostarczać do 160kW mocy. Klimatyzacja została zrealizowana w oparciu o urządzenia APC serii InRow: klimatyzatory serii RP (freonowe) oraz RC (woda lodowa). Pewnym problemem było zapewnienie skutecznej współpracy obu tych systemów ze sobą, ale poradziliśmy sobie z tym przy pomocy dodatkowego układu automatyki.

Monitoring oraz centralizację zarządzania zapewniły urządzenia APC Environmental Management System, NetBotz i ISX Central. Dodatkowo do systemu monitorowania podłączone zostały również oddalone punkty dystrybucyjne sieci komputerowej w innych częściach budynku.

Uzupełnieniem instalacji jest mikroserwer do wysyłania SMS-ów bezpośrednio poprzez sieć GSM, który został dodatkowo oprogramowany przez informatyków ProDaty w taki sposób, by odczytywać zadane parametry  urządzeń APC i wysyłać  odpowiednie komunikaty alarmowe.

 

Rezultaty

 • Wdrożone rozwiązanie okazało się skutecznie zaspokajać potrzeby klienta.
 • Dzięki temu systemowi modularnemu możliwa była pełna centralizacja monitoringu wszystkich urządzeń, łatwe zapewnienie współpracy urządzeń między sobą i co nie bez znaczenia - estetyka całej infrastruktury.
 • W trakcie eksploatacji serwerowni - gdy potrzebna była jej stopniowa rozbudowa - okazało się, że zwiększenie mocy, zasilenie nowych szaf czy monitorowanie dodatkowych obiektów jest łatwe do zrealizowania - a było to jednym z głównych postulatów klienta.
 • Zastosowanie dwóch rodzajów klimatyzatorów pozwoliło na 100% redundancję systemu chłodzenia. Co więcej zapewniło istotne oszczędności energetyczne, ponieważ woda lodowa na potrzeby klimatyzacji produkowana jest w zakładzie na potrzeby produkcji własnej. 

Skontaktuj sie z ProData

 

 

 

ProData Poznań - Zaprojektujemy sieci komputerowe dla Twojej firmy

https://www.prodata.pl