Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

PRODATA Partnerem Fundacji EdTech Poland

Firma PRODATA podjęła współpracę z Fundacją EdTech Poland. Celem wspólnych działań jest wymiana doświadczeń i promocja dobrych rozwiązań edukacyjnych.

Fundacja EdTech Poland z siedzibą w Warszawie powstała z porozumienia polskich innowacyjnych firm z sektora technologii edukacyjnych. Misją Fundacji jest podnoszenie umiejętności kadr nauczycielskich oraz zaszczepianie w uczniach pasji do nauki i technologii.

Idee przyświecające Fundacji EdTech są komplementarne wobec misji firmy PRODATA, która od wielu lat współpracuje z rynkiem edukacyjnym - między innymi poprzez propagowanie i wdrażanie technologii terminalowych vCloudPoint w polskich szkołach. Kooperacja z Fundacją EdTech Poland wpłynie pozytywnie na jakość oferty PRODATA i przyczyni się do rozwoju technologicznego edukacji. Rezultaty odczuwalne będą przez dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów, którzy są przecież ostatecznymi beneficjentami działań.

O przedsięwzięciach wynikających ze współpracy między Fundacją EdTech Poland a firmą PRODATA będziemy informowali na bieżąco.

 

 

 
https://www.prodata.pl